کارآموزی

تعداد بازدید:۸۱۰

کلیه دانشجویان جهت بالا بردن توانایی های عملی خود می بایست واحد کار آموزی را در یکی از مراکز صنعتی و یا خدماتی که مورد تایید گروه برق می باشد، بگذرانند. دانشجویان با گذراندن دوره کارآموزی امکان استفاده از دانش خود در محیط کار را خواهند داشت. 

بعد از اخذ واحد کارآموزی در انتخاب واحد، دانشجویان باید به یک واحد صنعتی مراجعه نموده و موافقت آن واحد را جهت گذراندن دوره ی کارآموزی اخذ نمایند. سپس از بخش پیشخوان خدمت سیستم گلستان درخواست کارآموزی خود را ثبت نموده و منتظر تعیین استاد کارآموزی توسط مدیر گروه باشند. در صورت تایید توسط مدیر گروه و استاد کارآموزی، دانشجو به واحد ارتباط با صنعت مراجعه نموده و معرفی نامه ای جهت واحد صنعتی مورد نظر دریافت می نماید.

بعد از پایان دوره ی کارآموزی، دانشجو با مدارکی که از صنعت دریافت کرده است به واحد ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه می نماید تا نمره ی کارآموزی باز شود. بعد از باز شدن نمره، دانشجو باید جهت ثبت نمره به استاد کارآموزی خود مراجعه نماید.

در رابطه با کارآموزی به نکات زیر توجه نمایید:

1- برای اخذ درس کارآموزی باید حداقل 75 واحد توسط دانشجو گذرانده شده باشد.

2- مدت زمان دوره ی کارآموزی 300 ساعت است که باید به تایید واحد صنعتی مورد نظر رسیده باشد.

3- در صورتی که دانشجو در طول ترم فرد و یا زوج قصد گذراندن کارآموزی را داشته باشد، حداکثر می تواند 16 واحد اخذ نماید. در نتیجه بهتر است دانشجویان کارآموزی را در ترم تابستان اخذ نمایند.

4- امکان حذف درس کارآموزی وجود ندارد.

5- دانشجویان بعد از اخذ درس کارآموزی، تا 45 روز بعد از شروع ترم بعدی فرصت دارند تا دوره ی کارآموزی را به پایان رسانده و به واحد ارتباط با صنعت مراجعه نمایند. این زمان در ترم تابستان اول مهر ماه است. در غیر این صورت نمره ی 9.5 برای دانشجو ثبت می شود.